Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Magento for Merchants
Data rozpoczęcia: 2021-12-20 09:00 am
Data zakończenia: 2021-12-22 04:00 pm
Czas trwania: 21 hours
Typ szkolenia: remote
Cena netto: 2400 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.