Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: ISO 26262 Automotive Functional Safety
Data rozpoczęcia: 2023-05-25 09:00
Data zakończenia: 2023-05-30 16:00
Czas trwania: 28 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 5990 PLN
Note: Szkolenie odbywa się w dniach 25-26.05 oraz 29-30.05.2023 r.
Szkolenie odbywa się w dniach 25-26.05 oraz 29-30.05.2023 r.
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.