Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Architecture and Design: Core + Advanced Training
Data rozpoczęcia: 2023-08-14 09:00
Data zakończenia: 2023-08-21 16:00
Czas trwania: 42 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 23840 PLN
Note: Szkolenie odbywa się w dniach 14-18.08 - 21.08.2023 r.
Szkolenie odbywa się w dniach 14-18.08 - 21.08.2023 r.
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.