Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Advanced Selenium with C#
Data rozpoczęcia: 2021-12-14 09:00 am
Data zakończenia: 2021-12-15 04:00 pm
Czas trwania: 14 hours
Typ szkolenia: remote
Cena netto: 1620 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.