Formularz zgłoszeniowy (wypełnia osoba zamawiająca)

Nazwa szkolenia: SQL Fundamentals
Data rozpoczęcia: 2023-06-01 09:00
Data zakończenia: 2023-06-02 16:00
Czas trwania: 14 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 1550 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.