Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course
Data rozpoczęcia: 2023-09-21 09:00
Data zakończenia: 2023-09-22 16:00
Czas trwania: 14 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 1550 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.