Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: JMeter Fundamentals and JMeter Advanced
Data rozpoczęcia: 2023-06-14 09:00
Data zakończenia: 2023-06-15 16:00
Czas trwania: 14 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 3610 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.