Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: Data Security Officer ISO 27001:2017
Data rozpoczęcia: 2023-05-29 09:00
Data zakończenia: 2023-05-31 16:00
Czas trwania: 21 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 1860 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.