Formularz zgłoszeniowy

Nazwa szkolenia: AgilePM® Practitioner (Agile Project Management Practitioner - szkolenie akredytowane z egzaminem)
Data rozpoczęcia: 2023-09-11 09:00
Data zakończenia: 2023-09-12 16:00
Czas trwania: 14 godzin
Typ szkolenia: Zdalne
Cena netto: 2580 PLN
Jeżeli zaznaczona będzie ta opcja, to uczestnicy otrzymają możliwość publikowania swoich certyfikatów ukończenia szkolenia w katalogu NobleProg Certified Professional Catalogue.
Jestem uprawniony/uprawniona do reprezentowania firmy i akceptuję warunki świadczenia usług zawarte w Regulaminie świadczenia usług przez NobleProg oraz Politykę Prywatności.