Certyfikaty NobleProg

NobleProg Cetificate

 

Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu, otrzymuje papierową wersję certyfikatu potwierdzającą zdobytą wiedzę. 

Dziś najczęściej chcemy mieć szybki i łatwy dostęp do swoich dokumentów, cyfrowa wersja certyfikatu oferuje właśnie takie możliwości. Przy okazji możemy się wspólnie przyczynić do zmniejszenia zużycia papieru.

Staramy się zmniejszyć ilość odpadów, emisję dwutlenku węgla, a przy okazji ułatwić życie uczestnikom naszych szkoleń.

 

Z tego powodu wystawiamy e-Certyfikaty.

 

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje ID Certyfikatu oraz Kod Identyfikacji, które można zweryfikować na stronie: http://cert.nobleprog.com/authenticate

 

Informacje o zdobytych certyfikatach można umieścić w CV, na koncie LinkedIn, GoldenLine lub w dowolnym miejscu w celu potwierdzenia umiejętności zdobytych na szkoleniu.

 

Przykładowy e-Certyfikat można zobaczyć tutaj:

http://cert.nobleprog.com/authenticate/2/2

 

 

Some of our clients