Szkolenia Przyjazne Środowisku

NobleProg- Eco-friendly Training

 

Firma NobleProg jest zobowiązana do minimalizowania wpływu naszych działań na środowisko.

 
Działania, które podjęliśmy, aby to osiągnąć, to m.in.:
  • Ograniczyliśmy zużycie papieru w naszych biurach w Polsce i Wielkiej Brytanii przez zainwestowanie w automatyzację.

  • Całkowicie usunęliśmy potrzebę użycia papieru związaną z uczestniczeniem w naszych kursach oraz korzystaniem z materiałów do nauki własnej.

  • Wprowadziliśmy system rezerwacji szkoleń, funkcjonujący w pełni w Internecie, niewymagający ani jednej kartki papieru.

  • Oddajemy do recyklingu wszystko, co możemy.

  • Nie nadużywamy klimatyzacji oraz ogrzewania, i traktujemy to jako mały krok do zmniejszenia globalnego ocieplenia.

  • Poszukujemy energooszczędnego sprzętu, który moglibyśmy zakupić w przyszłości.

  • Nieprzerwanie sprawdzamy nasze systemy i procesy, próbując ulepszyć je pod kątem ich przyjazności dla środowiska.

Some of our clients